view Gnb Menu view Contents view Footer

인기 앱

> 인기 앱
Krb (Fireplace) screenshot

Krb (Fireplace)

  * 삼성Apps TV 무료 앱은 스마트 TV에서 직접 다운로드 하세요.
  • 제작자 Mediawork group s.r.o.
  • 등급 12세 이용가
  • 업데이트 2014-07-22
  • 버전 v 3.011
  • 용량 8.67MB
  • 지원장비 LCD/LED, PDP, BD, MFM

Application 태그

상세정보

Aplikace Krb navodí příjemnou domácí atmosféru díky záznamu hoření krbu ve vysokém rozlišení.

판매자 정보

판매자 정보 서식
제작자 Mediawork group s.r.o.
대표자명 -
상호 Mediawork group s.r.o.
이메일 developer@mediawork.cz
전화번호 Czech Republic (+420) 724020361
주소 Jugoslavskych partyzanu 1580/3 -
사업자번호 -

본 정보는 판매자가 제공한 정보에 기반하여 작성되었으며 최신의 정보가 아닐 수도 있습니다.

판매자의 국적에 따라 본 정보는 충분히 제공되지 않을 수 있습니다.

스크린샷

  • Krb (Fireplace) screenshot1
  • Krb (Fireplace) screenshot2
  • Krb (Fireplace) screenshot3

개발자에게 문의하기

발송
개발자에게 문의하기 리스트
번호 제목 작성자 등록일
문의 내역이 없습니다.
처음으로 이전
  1. 1
다음 마지막으로
목록